lamel brands

Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystanie plików Cookies w serwisie internetowym lamelbrands.com

Poniżej znajdują się informację dotyczące postępowania z danymi Użytkowników serwisu. Administratorem Państwa danych jest: Lamel Brands Sp. Z o.o., Żwirowa 134, 66-400 Gorzów Wlkp. rodo@lamel.pl

1. HOSTING

Korzystanie z serwisu nie wymaga od użytkownika podawania swoich danych osobowych. Podczas przeglądania strony internetowej serwer automatycznie tworzy tzw. Logi serwera, który może zawierać, np. adres IP, nazwę hosta, czas wykonania zapytania, liczby wysłanych danych, wywołane adresy strony.

Dane te zbierane są w celu ulepszenia oraz poprawnego działania Serwisu, wychwytywaniu zagrożeń bezpieczeństwa.

USŁUGI HOSTINGOWE

Na nasze zlecenie zewnętrzna firma, której siedziba znajduje się na terenie Polski, wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu. Wszystkie dane, które zostały zebrane w ramach korzystania z naszego serwisu są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Dane, które przetwarzane są na innych serwerach są realizowane w zakresie przedstawionym w tej polityce prywatności.

2. GROMADZENIE DANYCH

Państwa dane nie są gromadzone w sposób automatyczny, zbieramy je wyłącznie wtedy, gdy dobrowolnie zostaną nam przekazane przez Państwa. Sposób w jaki mogą Państwo przekazać nam dane osobowe to wypełnienie formularza kontaktowego lub przesłanie bezpośrednio wiadomości e-mail.

W formularzu niektóre są pola oznaczone jako obowiązkowe. Jest to niezbędne w celu późniejszego kontaktu oraz odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zbiór gromadzonych danych wynika bezpośrednio z formularza.

Po udzieleniu odpowiedzi na przesłane zapytanie, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone. Chyba, że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z danych.

3. COOKIES

Pliki cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze lokalnym lub innym urządzeniu, podczas odwiedzania naszego Serwisu.
Nasza witryna korzysta z trwałych plików cookies, czyli pozwalające na rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej przy kolejnym wejściu na stronę. Okres przechowywania określony jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować na kilka sposób, np. całkowitym odrzucaniu cookies, otrzymywaniu powiadomienia z pytaniem czy dany plik akceptujemy, czy też odrzucamy.

Każda przeglądarka zarządzają ustawieniami cookies w różny sposób. Porady w jaki sposób można te ustawienia dostosować można znaleźć pod poniższymi linkami:

W przypadku całkowitego zaniechania z korzystania z plików cookies funkcjonowanie naszej strony internetowej może zostać ograniczone.

Google Analytics – statystyka i analityka internetowa

Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem: https://www.privacyshield.gov/list. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl

Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance https://www.aboutads.info/. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Google AdWords Remarketing – reklama

Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance https://www.aboutads.info/.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe (“wtyczki”) serwisów społecznościowych. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajadują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą “NoScript” (https://noscript.net/).

WTYCZKI VIDEO DLA YOUTUBE

Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla Youtube udostępnia Google Inc. (“Usługodawca”). Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

W przypadku materiałów video z Youtube, dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

4. NASZE DANE KONTAKTOWE

Zgodnie z prawem mogą Państwo skontaktować się z nami w celu pozyskania informacji dotyczących przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Jeśli jest potrzeba mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, przekazania informacji o ograniczeniu przetwarzania, usunięcia lub ich przeniesienia.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód na przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych prosimy o kontakt z administratorem danych:

Lamel Brands Sp. Z o.o., Żwirowa 132, 66-400 Gorzów Wlkp., rodo@lamel.pl